Home » Florida » Miami » Travelodge-Royalton Hotel » Map

Travelodge-Royalton Hotel Location Map

This Travelodge-Royalton Hotel is located at 131 SE 1st St, Miami, FL-33131. An interactive Map of this Travelodge-Royalton Hotel is shown below.

View details of this Travelodge-Royalton Hotel location.