Home » Minnesota » Minneapolis » Sofitel Minneapolis » Map

Sofitel Minneapolis Location Map

Sofitel Minneapolis is located at 5601 W 78th St, Minneapolis, MN-55439. An interactive Map of Sofitel Minneapolis is shown below.

View details of Sofitel Minneapolis.